საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კონფერენცია თემაზე - განწყობის თეორია, იმპლემენტაცია და განვითარება