საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

დეკლარაცია უნივერსიტეტების ავტონომიურობისა და აკადემიური თავისუფლების პრინციპების შესახებ