საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სომეხ და აზერბაიჯანელ პედაგოგებს სერტიფიკატები გადაეცათ