საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სკოლებისათვის სახელმძღვანელოების გადაცემის პროცესი მიმდინარეობს