საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სკოლის დირექციას და ადმინისტრაციულ-ტექნიკურ პერსონალს ხელფასი მოემატება