საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სამინისტრო ახალი პროგრამის განხორციელებას იწყებს