საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სამეცნიერო საზაფხულო სკოლის შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა