საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

2013 წლის გამოცდები 17 ივლისს დასრულდა