საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროექტი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის წარმატებით დასრულდა