საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სტუდენტთა სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ბაკალავრებისათვის