საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

დირექტორის შესარჩევი კონკურსის დამატებითი რეგისტრაციის ვადა 5 სექტემბერს იწურება