საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

წარჩინებულ მოსწავლეებს კომპიუტერები გადაეცათ