საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ახალი საჯარო სკოლების აშენების გადაუდებელი საჭიროება განსაზღვრა. " />
Facebook Twitter Youtube Flikr
რეგიონებში ცხრა ახალი სკოლის მშენებლობა დაიწყება