საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ფესტივალი - „პროფესიული განათლება დასაქმებისთვის“ გაიმართა