საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ინფორმაცია 2014–2016 წლებისთვის მშვიდობის კორპუსის პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად