საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სტაჟიორთა შესარჩევ კონკურსს აცხადებს