საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

თამარ სანიკიძემ აფხაზეთის მეორე საჯარო სკოლის პედაგოგი დააჯილდოვა