საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ამერიკელი ინსტრუქტორები ქართველ მანდატურებს ტრენინგებს უტარებენ