საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

გორის რესურსცენტრის უფროსად ზურაბ ქარელი შეირჩა