საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საინფორმაციო შეხვედრა ზოგადი განათლების განვითარების ხელშეწყობის პროექტის დიზაინის შემუშავებისათვის გამოცხადებული საერთაშორისო ტენდერის შესახებ