საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სემინარი პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობისთვის