საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

წარჩინებულ მოსწავლეთა დაჯილდოება გრძელდება