საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პროგრამაში საჯარო სკოლების ჩართვა მიმდინარეობს