საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კონფერენცია პროფესიული განათლების სექტორში ხარისხის გაძლიერების ხელშეწყობაზე