საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ინფორმაცია მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების დაფინანსების პროგრამასთან დაკავშირებით