საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

დაზარალებულ სტუდენტთა სწავლას სამინისტრო დააფინანსებს