საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოზადრების მონაწილეობით სპექტაკლი გაიმართა