საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კონფერენცია თემაზე „განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ხედვა“