საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პედაგოგები პირადობის მოწმობებს უფასოდ მიიღებენ