საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

თამარ სანიკიძემ ლონდონში რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა გამართა