საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ სტუდენტებს დაფინანსების მისაღებად რეგისტრაციის ვადა გაუხანგრძლივდათ