საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიული სასწავლებლების სამკერვალო სექტორისათვის სახელმძღვანელოები შეიქმნა