საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

დაწყებით კლასებში ინოვაციური საგანმანათლებლო მიდგომები დაინერგება