საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიულ კოლეჯებში აგრარული მიმართულების პროგრამები უნდა განვითარდეს