საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიული განათლების განვითარებაზე დაინტერესებული მხარეები მსჯელობენ