საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

დონორთა 2014 წლის პირველი საკოორდინაციო შეხვედრა გაიმართა