საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სასკოლო ასაკის განსაზღვრასთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვერდა გაიმართა