საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ზოგადი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ახალი პროექტი ამოქმედდება