საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

გაეროს სისტემის შესახებ აკადემიური საბჭოს (ACUNS) საზაფხულო სემინარი