საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეეებისათვის ახალი კომპიუტერული თამაშები შეიქმნა