საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

დასაქმებისა და პროფესიული განათლებისა და გადამზადების საკოორდინაციო საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართა