საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიული კოლეჯის „სპექტრი“ წარმომადგენლები უცხოურ გამოცდილებას იზიარებენ