საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მაიკროსოფტის განათლების მსოფლიო ფორუმში გამარჯვებული პედაგოგები დაჯილდოვდნენ