საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პირველი გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი კავკასიაში