საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია მიმდინარეობს