საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ქართულ დასურათებულ ხელნაწერთა მინიატიურების მონაცემთა ბაზა შეიქმნება