საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სტუდენტებმა ნატოს მოდელირების პროექტი წარმოადგინეს