საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელთა გადამზადების ცენტრი ამოქმედდა