საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიული განათლების პროექტის კონტრაქტორი ორგანიზაციის შერჩევის საერთაშორისო ტენდერი