საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სახალხო ზეიმი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მონაწილეობით